Στάδια Παραγωγής

 

1ο Στάδιο

Σε αυτό το στάδιο γίνεται το "ξεμάτιασμα" των μοσχευμάτων. 

2ο Στάδιο

Εμβολιασμός

Σε αυτό το στάδιο γίνεται ο εμβολιασμός και η παραφίνωση των μοσχευμάτων.

     


 

3ο Στάδιο

Θερμοθάλαμος

Εδώ βλέπουμε φυτά στο θερμοθάλαμο σε εξέλιξη, μετά την τοποθέτηση τους.

     


 

4ο Στάδιο

Επεξεργασία πριν το φύτεμα

     


 

5ο Στάδιο

Σε αυτό το στάδιο έχει γίνει το φύτεμα των εμβολιασμένων μοσχευμάτων.

   


 

6ο Στάδιο

Εδώ παρατηρούμε ανάπτυξη των φυτών σε 1ο στάδιο.

     


 

7ο Στάδιο

Εδώ βλέπουμε τα φυτά σε πλήρη εξέλιξη.

     


 

8ο Στάδιο

Τώρα πραγματοποιείται η εξαγωγή των φυτών.

     


 

9ο Στάδιο

Τα στάδια διαλογής και δεματοποίησης των φυτών.


 
 
 


 

10ο Στάδιο

Συντήρηση μετά την συσκευασία των φυτών.